Standard Swedish standard · SS 155434:2020

Hydraulic fluids - Technical requirements, environmental properties and test methods

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 155434:2020

Hydraulic fluids - Technical requirements, environmental properties and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument omfattar krav på provtagning, tekniska krav, miljökrav och märkningskrav på hydraulvätskor av klass M (utan krav på köldegenskaper) och klass V (med krav på köldegenskaper).
Detta dokument gäller för den färdiga, oanvända produkten, inklusive tillsatsmedel.
Detta dokument omfattar inte svårbrännbara hydraulvätskor.

This document covers the requirements for sampling, the technical requirements, environmental requirements and designation requirements for hydraulic fluids class M (without requirements on low temperature properties) and class V (with requirements on low temperature properties).
This document applies to the final, unused product, including additives.
This document does not cover fire-resistant hydraulic fluids.

Subjects

Hydraulic fluids (75.120)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 155434:2020

Hydraulic fluids - Technical requirements, environmental properties and test methods
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-80019151

Edition: 6

Approved: 1/9/2020

No of pages: 36

Replaces: SS 155434:2015 , SS 155434:2015/Tillägg:2018