Standard Swedish standard · SS 184006:2011

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Paint system and selection of paint systems

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 184006:2011

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Paint system and selection of paint systems
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver och ger rekommendationer för på marknaden vanligen förekommande färgsystem för ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål. I samband med ommålning ersätts ibland vissa ytor med ny plåt. Standarden omfattar även färgsystem för denna nylagda plåt. Standarden kan användas som vägledning vid färgvalet för platsmålad byggnadsplåt av stål. Standarden omfattar inte färgsystem för fabriksbelagd aluminiumplåt.

Subjects

Paint coating processes (87.020) Paints and varnishes (87.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 184006:2011

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Paint system and selection of paint systems
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-76372

Edition: 1

Approved: 1/28/2011

No of pages: 24