Standard Swedish standard · SS 184003:2011

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Buyers documentation - Performance instructions

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 184003:2011

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Buyers documentation - Performance instructions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard omfattar anvisningar för upprättande av utförandeföreskrifter för ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål. I samband med ommålningen ersätts ibland vissa ytor med ny plåt. Standarden omfattar även förbehandlingen av sådan nylagd plåt. Standarden kan också användas som vägledning vid förbehandling av platsmålad byggnadsplåt av stål. Standarden omfattar inte förbehandling av fabriksbelagd aluminiumplåt.

Subjects

Paint coating processes (87.020) Paints and varnishes (87.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 184003:2011

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Buyers documentation - Performance instructions
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-76370

Edition: 1

Approved: 1/28/2011

No of pages: 20