Standard Swedish standard · SS-EN 10025-2:2019

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10025-2:2019

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I detta dokument anges de tekniska leveransbestämmelserna för platta och långa produkter samt halvfabrikat som är avsedda för vidare bearbetning till platta och långa produkter av varmvalsat olegerat kvalitetsstål av de sorter och slagseghetsklasser som anges i tabellerna 1 till 5 (kemisk sammansättning) och tabellerna 6 till 8 (mekaniska egenskaper) i de leveranstillstånd som anges i 6.3.
Tre maskinstål anges också i detta dokument (se tabellerna 2 och 4) (kemisk sammansättning) och tabell 7 (mekaniska egenskaper). Denna standard omfattar inte konstruktionsrör (rörprofiler) (se EN 10210-1 och EN 10219-1) och ledningsrör.
De tekniska leveransbestämmelserna gäller:
– tjocklekar ≥ 3 mm and ≤ 150 mm för långa produkter av stålsorterna S460JR, J0, J2, K2 och S500J0
– tjocklekar ≤ 400 mm för platta produkter av slagseghetsklasserna JR, J0, J2 och K2
– tjocklekar ≤ 250 mm för platta och långa produkter av alla andra sorter och slagseghetsklasser.
De stål som anges i detta dokument är inte avsedda att värmebehandlas förutom produkter levererade i leveranstillstånd +N. Avspänningsglödgning accepteras. Produkter levererade i +N-tillstånd kan varmformas och/eller normaliseras efter leverans (se avsnitt 3).
I detta dokument förutses att halvfabrikat som ska bearbetas till valsade färdiga produkter som överensstämmer med detta dokument ska vara föremål för särskilda avtal vid beställningen. Den kemiska sammansättningen ska också avtalas vid beställning med värden som ligger inom gränserna för tabellerna 1 och 2.
För vissa sorter och produktformer anges lämpligheten för vissa tillämpningar vid beställningstillfället (se 7.4.2, 7.4.3 och tabell 9).

Subjects

Heat-treatable steels (77.140.10) Non-alloyed steels (77.140.45) Flat steel products and semi-products (77.140.50)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 10025-2:2019

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80022574

Edition: 2

Approved: 8/20/2019

No of pages: 48

Also available in: SS-EN 10025-2:2019

Replaces: SS-EN 10025-2:2004