Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15614-3:2008

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons (ISO 15614-3:2008)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15614-3:2008

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons (ISO 15614-3:2008)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I den här delen av ISO 15614 beskrivs hur ett preliminärt svetsdatablad (pWPS) för produktions- och reparationssvetsning av olegerat och låglegerat gjutjärn kvalificeras med smältsvetsprocedurprovning.I den här delen av ISO 15614 definieras villkoren för utförande av svetsprocedurprovning och giltighetsområdet för svetsprocedurer för alla praktiska svetsarbeten, omfattade av definierade variabler.Denna del av ISO 15614 är tillämplig på alla nya svetsmetoder. Den gör emellertid inte föregående svetsprocedurkontroller enligt tidigare nationella standarder eller specifikationer ogiltiga. Om ytterligare provning behöver utföras för att kvalificeringen ska bli tekniskt jämbördig, så är det bara nödvändigt att göra den ytterligare provningen på ett provstycke tillverkat enligt denna del av ISO 15614.Ytterligare provning kan krävas av tillämpningsstandarder.Den här delen av ISO 15614 är tillämplig för svetsning av olegerade och låglegerade gjutstycken i gråjärn enligt: EN 1561, EN 1562, EN 1563 och EN 1564.Principerna i den här delen av ISO 15614 är också tillämpliga för svetsning av gjutjärn mot stål eller andra olegerade och låglegerade järnmaterial.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 15614-3:2008

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons (ISO 15614-3:2008)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-65610

Edition: 1

Approved: 3/31/2008

No of pages: 52