Standard Swedish standard · SS-EN 288-4

Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 4: Welding proceduretests for the arc welding of aluminium and its alloys

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 15614-2:2005
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 288-4

Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 4: Welding proceduretests for the arc welding of aluminium and its alloys
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard föreskriver hur ett svetsdatablad
godkänns genom kontroll.
Den anger villkoren för provning för godkännande
av svetsprocedur och gränserna för giltigheten av
en godkänd svetsprocedur för alla praktiska svetsarbeten
inom ramen för de parametrar som anges
i avsnitt 8.
Provning skall utföras enligt denna standard om
strängare provning inte föreskrivs av relevant
tillämpningsstandard eller kontrakt, vilka i så fall
skall gälla.
Denna standard avser bågsvetsning av plastiskt
bearbetat aluminium och dess svetsbara legeringar
enligt EN 515 och EN 573-3. I denna standard står
termen aluminium för aluminium och dess legeringar.
Principerna i denna standard kan tillämpas
även på andra smältsvetsmetoder enligt överenskommelse
mellan de kontraktsslutande parterna.
ANM: Speciella förhållanden rörande service, material
eller tillverkning kan erfordra en mera omfattande provning
än denna standard föreskriver för att få mer information
och för att undvika att upprepa procedurprovningen
senare bara för att få ytterligare provdata. Sådan
provning kan innefatta:
– dragprovning i svetsens längdriktning
– bockprovning på svetsen eller speciellt bockprov
med förlängningsmätning
– slagprovning enligt Charpy med V-anvisning
– 0,2 %-gränsen
– brottförlängning
– kemisk analys
Bågsvetsning omfattar följande metoder enligt
EN 24063:
131 MIG-svetsning
141 TIG-svetsning
15 Plasmasvetsning
Andra smältsvetsmetoder efter överenskommelse.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 288-4

Specification and approval of welding procedures for metallic materials - Part 4: Welding proceduretests for the arc welding of aluminium and its alloys
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-21685

Edition: 2

Approved: 12/5/1997

No of pages: 57

Replaces: SS-EN 288-4

Replaced by: SS-EN ISO 15614-2:2005