Standard Swedish standard · SS 10701:2016

Education - Student information for secondary education admission - Data exchange format

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 10701:2016

Education - Student information for secondary education admission - Data exchange format
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Scope
Denna standard specificerar krav vid utbyte av information när: — en grundskola meddelar ett gymnasieantagningskansli vilka studieresultat en elev har — ett mottagande gymnasieantagningskansli meddelar det ursprungliga gymnasieantagningskansliet ett mottagningsbeslut — ett gymnasieantagningskansli meddelar en gymnasieskola att en viss elev har antagits till en viss erbjuden utbildning — ett mottagande gymnasieantagningskansli meddelar det ursprungliga gymnasieantagningskansliet ett antagningsbeslut. Denna standard omfattar: — beskrivning av innebörden hos informationens olika delar — klassdiagram som redogör för informationens struktur — villkor för när information är obligatorisk — hur IMS LIP ska användas om det används som datautbytesformat för informationen — krav på vad som måste överenskommas utöver standarden. Denna standard omfattar inte: — alla värdeförråd som behövs — protokoll för datautbyte.

Subjects

General (35.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 10701:2016

Education - Student information for secondary education admission - Data exchange format
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Informationshantering

International title:

Article no: STD-8019174

Edition: 2

Approved: 2/25/2016

No of pages: 40

Replaces: SS 10701:2012