Standard Swedish standard · SS 280000:2015

Heart safe zone - Use of defibrillators in public and other environments outside of health care - General requirements and recommendations

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 280000:2015

Heart safe zone - Use of defibrillators in public and other environments outside of health care - General requirements and recommendations
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Scope
Denna standard anger termer och definitioner i anslutning till hjärtsäker zon. Standarden anger också krav på hjärtstartare samt krav och rekommendationer för utbildning, underhåll, tillgänglighet och ansvar i anslut-ning till användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården.

Subjects

General (11.020) Anaesthetic, respiratory and reanimation equipment (11.040.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 280000:2015

Heart safe zone - Use of defibrillators in public and other environments outside of health care - General requirements and recommendations
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-8015733

Edition: 1

Approved: 9/3/2015

No of pages: 16