Standard Swedish standard · SS-EN ISO 27500:2017

The human-centred organization - Rationale and general principles (ISO 27500:2016)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 27500:2017

The human-centred organization - Rationale and general principles (ISO 27500:2016)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Scope
Denna internationella standard är avsedd för styrelseledamöter och beslutsfattare i alla typer av organisationer, både stora och små, i de privata, offentliga och icke vinstdrivande sektorerna. 

Den beskriver värden och övertygelser som gör en organisation människocentrerad, de viktiga verksamhetsfördelarna som kan uppnås och förklarar riskerna för en organisation som inte är människocentrerad. 

Den ger rekommendationer för de policyer som styrelseledamöter behöver införa för att uppnå detta. 

Den anger överordnade människocentrerade principer för styrelseledamöter att stödja för att optimera prestanda, minimera risker för organisationer och individer, maximera välbefinnande i deras organisation och förbättra deras relationer med kunderna. 

Vikten av att organisationens policy riktar in sig på det människocentrerade betonas. 

Denna internationella standard är inte en ledningssystemstandard. 

Den är inte avsedd eller lämplig för certifiering eller användning i föreskrifter eller avtal. 

Denna internationella standard är inte avsedd att förhindra utvecklingen av nationella standarder som är mer specifika eller krävande

Subjects

Light and lightning (12.020) Human-system interaction (12.040) Anthropomerty and biomechanics (12.050) Ergonomics (13.180)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 27500:2017

The human-centred organization - Rationale and general principles (ISO 27500:2016)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-8026319

Edition: 1

Approved: 5/9/2017

No of pages: 64

Replaces: SS-ISO 27500:2016