Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14090:2019

Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines (ISO 14090:2019)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14090:2019

Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines (ISO 14090:2019)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument innehåller principer, krav och riktlinjer för klimatanpassning. Här ingår
införlivande av anpassningsåtgärder inom eller mellan organisationer samt förståelse av effekter
och osäkerheter och hur dessa kan ligga till grund för beslutsfattande.
Dokumentet är tillämpligt för alla organisationer, oavsett deras storlek, typ eller
verksamhetsområde, till exempel lokala, regionala eller internationella organisationer,
affärsenheter, konglomerat, industrisektorer eller aktörer som förvaltar naturresurser.
Det kan även användas som stöd för utveckling av klimatanpassningsstandarder för specifika
sektorer, aspekter eller delar av en verksamhet.

Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100) Pollution, pollution control and conservation (13.020.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14090:2019

Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines (ISO 14090:2019)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS/TK 207, SIS/TK 207

International title:

Article no: STD-80034634

Edition: 1

Approved: 7/8/2019

No of pages: 44

Also available in: SS-EN ISO 14090:2019