Standard Validation, only publication · SS-EN 2746

Aerospace series - Glass fibre reinforced plastics - Flexural test - Three point bend method

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Rubber and plastics (49.025.40)


Product information

Language: English

Written by: SMS

International title:

Article no: STD-23676

Edition: 1

Approved: 9/25/1998

No of pages: 0