Handbook

Energibesparing för småhus – på rätt sätt och i rätt ordning

Buy

Price: 249 SEK
standard ikon

Paper

Subjects

General (91.100.01) Thermal insulation of buildings (91.120.10) Central heating systems (91.140.10) Ventilation and air-conditioning systems (91.140.30)


Buy

Handbook

Energibesparing för småhus – på rätt sätt och i rätt ordning
Price: 249 SEK
standard ikon

Paper

Product information

Language: Swedish

Author: Leif Kumlin

Article no: BCK-70673

Designation: SIS HB 11

Edition: 1

Published: 10/10/2011

No of pages: 110

Publisher: Svenska institutet för standarder