Utbildning

Hållbar utveckling - från ord till handling

SIS erbjuder en utbildning med fokus på din organisations hållbarhetsutmaningar. Utbildningen ger dig som arbetar med hållbarhetsfrågor eller är hållbarhetschef en bättre förståelse för hela hållbarhetsområdet.
Tillsammans med våra utbildningsledare får du som utbildningsdeltagare verktyg och stöd för att utifrån era behov arbeta fram eller utveckla er organisations hållbarhetsstrategi med mål, rapportering, kommunikation och verktyg för er hållbarhetstransformation.

Kategori: utbildningar inom samhällsansvar och hållbarhet – ISO 26000

Du som deltagare får goda kunskaper och verktyg för att agera och arbeta effektivt med hållbarhet i din organisation.

Du får med dig resultat i form av analyser och underlag som kan presenteras för ledningsgruppen och/eller som ni kan arbeta vidare med i er verksamhet.

Under utbildningen kan ni utveckla er unika relevansanalys och väsentlighetsanalys, med stöd av ISO 26000 och egendeklarationen kopplat till de globala målen i Agenda 2030.

Utbildningen är affärsorienterad och har fokus på, att gå från ord till handling. Resultatet kan du använda direkt för att driva din organisations hållbarhetstransformation. Efter utbildningen har du verktyg som du kan använda vidare i det fortsatta arbetet med er hållbarhetsstrategi för att skapa bästa affärs-, intressent- och samhällsvärde.

Se presentation av utbildningen (PDF)

Utbildningen genomförs både fysiskt och via distans. Vi använder Zoom för att kunna erbjuda distansutbildningar. Du som utbildningsdeltagare ansvarar själv för att det fungerar med företagets IT-säkerhetspolicy. Utbildning kommer använda MIRO som verktyg där ni kommer arbeta enskilt med era uppgifter. Fysiska utbildningar genomförs i SIS lokaler i Stockholm på Torsplan/Solnavägen 1E

Utbildningen är uppdelad på sju tillfällen med uppgifter mellan tillfällena

  • Introduktion: 26 september – Distans Uppstart kl 10:00-12:00
  • Pass 1: 28 september – Fysiskt  kl 09:00-16:30      
  • Pass 2: 24 oktober – Distans kl 09:00-12:00    
  • Pass 3: 7 november – Distans kl 09:00-12:00  
  • Pass 4: 23 november – Distans  kl 09:00-12:00
  • Pass 5: 1 december – Distans kl 09:00-12:00
  • Avslutningsmöte: 13 december – Distans Uppsamling/avslut kl 13:00-15:00

Distansutbildningarna genomförs genom Zoom. Fysiska utbildningar genomförs i SIS lokaler i Stockholm på Torsplan/Solnavägen 1E

SIS pedagogiska metod

Utbildningen är designad enligt SIS metoden, en metod för att uppnå SIS pedagogiska kvalitetskriterier. SIS metoden är baserad på High Performance Learning Journey (HPLJ)- En certifierad metod för att nå hög utveckling för både dig som utbildningsdeltagare och din organisation.

Omfattning: 6 halvdagar och 1 heldag.

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information