Nyhet · 2021-02-22

Deltagarintervju: Eva Mattsson, ID06 AB

Projektledningen för TK 618 Säkra affärer publicerar en serie av intervjuer med kommitténs deltagare. Först ut är Eva Mattsson som berättar om ID06:s engagemang i kommittén och det pågående arbetet med att ta fram en standard för leverantörsval.

Varför har ID06 valt att delta i TK 618?

ID06 ser det som ett bra forum att påverka en kommande leverantörsstandard. De områden som ID06 tycker är extra viktiga att få med i en standard är följande:

Eventuella underentreprenörer ska vara kända för beställaren och dessa ska kontrolleras på samma sätt som entreprenören i första ledet kontrolleras. Kontrollerna ska såväl ske vid upphandlingstillfället som under hela kontraktstiden och därmed ska beställaren och entreprenören bevaka alla led i en underentreprenörskedja. De stora beställarorganisationerna betalar så att säga ett pris för att samma villkor ska gälla i alla led men vi vet att så inte alltid är fallet. Det är ett ansvar som den som får avtalen måste tillse tillsammans med beställarna. Vi ser alltför mycket bedrägerier och avtalsbrott på svenska marknaden idag inte minst inom byggsektorn men det finns många fler branscher som behöver förstärka sin kontroll av sina leverantörs- och underentreprenörskedjor.

En annan fråga som ligger nära till hands är att vi vill förmedla att det är lika viktigt att ta fram liknande information avseende alla leverantörer oavsett i vilket land dessa har sitt säte. Det ska inte ställas högre krav på svenska företag än internationella företag i upphandlingssammanhang bara för att det är lättare att få fram viss information på grund av den svenska lagstiftningen. Kontrollerna avseende utländska leverantörer måste stärkas.

Den tredje frågan som ligger oss på ID06 varmt om hjärtat är kontroller av vilka individer som befinner sig på olika arbetsplatser. Detta rör främst arbetsmiljösäkerheten och det ingår som en del i vårt uppdrag på ID06 att arbeta för säkra arbetsplatser. Detta är ett stort problem i dagsläget och vi får olika indikationer från säkerhetsbranschen, taxibranschen med flera branscher att det inte är ett problem som kommer att minska. Vi måste därför stärka arbetet kring just identifieringen av de personer som rör sig på arbetsplatserna oavsett om det är en terminal, ett fordon, en industrilokal, en kontorslokal eller en byggarbetsplats till exempel. Här ser jag det som en självklarhet att standarden även ska inkludera själva arbetsplatserna.

Jag vill också poängtera att kommittén är ett utmärkt forum för de som är med att vidga sitt kontaktnät och få insikt i ny lagstiftning och se hur olika myndigheter, offentliga upphandlare och andra medverkande företag hanterar olika frågor.

På vilket sätt bidrar ID06 i det aktuella standardiseringsarbetet?

Förutom att argumentera för ovanstående innehåll som faktiskt också inkluderar benämning av standarden så tror jag att vi har kunnat bidra med en gedigen kunskap och erfarenhet avseende bevakning av företag i praktiken, kunskap om ekonomisk brottslighet och bedrägerier samt rent strukturella frågor.

Vad hoppas du att SS 618000 ska bidra med när standarden är klar?

Jag hoppas att det blir en standard som företag kan certifiera sig emot och att det leder till att företag som certifierar sig därmed kan erhålla en fördel i upphandlingssituationer. Det går också att kravställa en standard, eller liknande hantering, i en upphandling.

Publicerad: 2021-02-22