Standardutveckling · SIS/TK 561

Estetiska ingrepp och andra skönhetstjänster

Människors fokus på utseende och välbefinnande ökar och marknaden för estetiska ingrepp och skönhetstjänster expanderar men i dagsläget finns det bristande regelverk gällande estetiska ingrepp och skönhetstjänster och konsumenterna är sällan medvetna om riskerna. Arbetet i SIS/TK 561 syftar till att ta fram standarder som kvalitetssäkrar tillhandahållandet av hudvårds- och skönhetstjänster, estetiska ingrepp samt estetiska medicinska tjänster.

I en bransch som med otydliga regleringar är det europeiska standardiseringsarbetet en viktig del för ökad patient- och konsumentsäkerhet. Standarderna och de pågående arbetena inom SIS/TK 561 bidrar till att kvalitetssäkra tjänster inom skönhetsvård och estetiska ingrepp genom att ställa krav på utförarna och kan därmed även användas som ett kvalitetsverktyg för dem i sin verksamhet. Standarderna underlättar för konsumenter att göra väl underbyggda val.

SIS/TK 561 fungerar som ett nätverk för svenska experter och är ingången till ett stort internationellt nätverk både i Europa och globalt.

Se nedan för publicerade standarder och pågående standardiseringsarbeten.

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Utgivet 4 standarder
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 228, Tourism and related services
CEN/TC 403, Aesthetic surgery and aesthetic non-surgical medical services
CEN/TC 409, Beauty Salon Services
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Läs mer
Omvärldsbevakning

Ämnesområden

Tjänster (03.080) Tjänster för konsumenter (03.080.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrike Ryll
Projektledare
ulrike.ryll@sis.se

Jenny Vesterberg
Projektkoordinator
jenny.vesterberg@sis.se