Standardutveckling · SIS/TK 495

Kosmetik, allergener, skönhetstjänster och estetiska ingrepp

I vardagslivet kommer vi i kontakt med material och produkter som kan orsaka allergier. Hela 20 procent av den svenska befolkningen lider av kontaktallergi. Kommittén arbetar med att förbättra folkhälsan genom standarder för analysmetoder för allergiframkallande ämnen samt standarder för tillverkning, kontroll och innehållsdeklaration av kosmetika. Internationell standardisering underlättar produktsäkerhet samt den global handeln av produkter.

Allergiska reaktioner i hud eller i slemhinnor, orsakade av kemiska substanser i produkter och material, är ett väldokumenterat och ökande problem som påverkar stora delar av den europeiska befolkningen såväl i arbetsliv som privatliv.

En samlad ansträngning genomförs i Europa för att minska risken för kända allergiframkallande ämnen i olika produkter. Europeiska och nationella myndigheter förebygger dessa problem genom att lagstifta om gränsvärden, samt ställa krav på märkning av produkter.

Enhetliga analysmetoder i form av standarder som kontrollerar material och produkter samt hur man deklarerar innehåll i dessa är ett viktigt steg framåt i arbetet inom allergiområdet. De som berörs av standarderna är främst tillverkare av produkter, importörer, handeln och tillsynsmyndigheterna, och konsumenterna.

Standardisering inom kosmetika

Standarder för kosmetiska produkter behövs av flera anledningar. Framför allt används de av både producenter och myndigheter för att säkerställa och följa upp produktsäkerheten

Standarder underlättar också samarbetet och kommunikationen mellan alla olika parter inom kosmetikaindustrin. Till exempel för att testa närvaron och koncentrationen av olika föroreningar eller ingredienser. Detta behöver både tillverkare av råmaterial och tillverkare av kosmetikprodukter kunna göra, samt även de myndigheter som gör tillsyn. Då är det viktigt att alla parter använder samma analysmetod (en standardiserad) så att det går att jämföra utfallet av analyserna när de testar samma typ av produkt.

Redan 1976 kom ett direktiv från EU-kommissionen som reglerar kosmetikamarknaden. Det ska motverka hinder på den inre marknaden och se till att produkterna är säkra. Direktivet har senare (2009) fått tilläggskrav som givit hållbarhetsmärkning och innehållsförteckning på våra krämer. Dessutom är djurförsök utfasat som ett sätt att testa produkterna, det gör att behovet av standardiserade analysmetoder har ökat.

Mer information om kommitténs arbete:

Verksamhetsplan Verksamhetsplan
Utgivet 40 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 495/AG 01, Kosmetik och allergener
SIS/TK 495/AG 02, Estetiska ingrepp och andra skönhetstjänster
Deltagare 4 företag och organisationer
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
Handelsanställdas förbund, Stockholm
Konsumentverket / KO, Karlstad
Sveriges Konsumenter, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 25 internationella kommittéer
ISO/TC 217, Cosmetics
ISO/TC 217/WG 1, Microbiological standards and limits
ISO/TC 217/WG 3, Analytical methods
ISO/TC 217/WG 4, Terminology
ISO/TC 217/WG 7, Sun protection test methods
CEN/TC 347, Methods for analysis of allergens
CEN/TC 347/WG 1, Metals
CEN/TC 347/WG 4, Fragrances and colophony
CEN/TC 392, Cosmetics
CEN/TC 392/WG 1, Analytical methods
CEN/TC 392/WG 2, Microbiological methods
CEN/TC 392/WG 4, Efficacy including sun protection products
SIS/TK 495/AG 01, Kosmetik och allergener:

CEN/TC 347, Methods for analysis of allergens

CEN/TC 347/WG 1, Metals

CEN/TC 347/WG 4, Fragrances and colophony

CEN/TC 392, Cosmetics

CEN/TC 392/WG 1, Analytical methods

CEN/TC 392/WG 2, Microbiological methods

ISO/TC 217, Cosmetics

ISO/TC 217/WG 1, Microbiological standards and limits

ISO/TC 217/WG 3, Analytical methods

ISO/TC 217/WG 4, Terminology

ISO/TC 217/WG 7, Sun protection test methods

SIS/TK 495/AG 02, Estetiska ingrepp och andra skönhetstjänster:

CEN/TC 403, Aesthetic surgery and aesthetic non-surgical medical services

CEN/TC 409, Beauty Salon Services

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt Vill du delta?

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (11) Mikrobiologi (07.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

 

Information om utbildningarregelverk och ordlista inom standardisering.

Hur du som deltagare kan berätta om standardisering

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg3.png
sdg12.png
sdg8.png

Läs mer om de globala målen här >

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Ulrike Ryll
Projektledare
ulrike.ryll@sis.se

Mattis Rundgren
Projektkoordinator
mattis.rundgren@sis.se

Theres Redeby
Ordförande
H&M Hennes & Mauritz GBC AB