Standardutveckling · SIS/TK 400

Andningsskydd

På arbetsplatser inom många branscher kan det i andningsluften finnas hälsofarliga föroreningar. I många fall kan andningsskydd ge tillräckligt skydd mot dessa föroreningar. Användningen av andningsskydd är därför nödvändig för bland andra industriarbetare, gruvarbetare, och brandmän. Även inom områden där det finns risk för smittspridning, till exempel på laboratorier och inom sjukvården, kan det finnas behov av andningsskydd.

Kommittén är flyttad till ny struktur; som arbetsgrupp under SIS/TK 635

Till kommittésidan >

Standardiseringsarbete kring andningsskydd pågår globalt inom ISO och europeiska standardiseringsorganisationen CEN. Inom EU klassas andningsskydd som personlig skyddsutrustning och de standarder som tas fram inom CEN är därmed samtliga mandaterade och harmoniseras med det europeiska direktivet för personlig skyddsutrustning PPE (Personal Protective Equipment) 89/686/EEC. SIS/TK 400 arbetar inte med standardisering av andningsskydd för användning under vatten - det faller inom SIS/TK 401 Dykapparaters arbetsområde.

Kommittén är aktiv med att arbeta fram, förbättra, underhålla och marknadsföra internationella standarder – och att säkerställa att de uppfyller svenska krav - i syfte att säkerställa kvalitet och säkerhet för användare av andningsskydd.

Påverka nationellt och internationellt

Genom att medverka i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och i den internationella standardiseringsorganisationen ISO skapar kommittén ett forum för svenskt agerande både i den europeiska och internationella standardiseringen.

Vår svenska kommitté arbetar aktivt inom den europeiska kommittén CEN/TC 79 Respiratory protective devices och globalt inom ISO/TC 94/SC 15 Respiratory protective devices.

Standardiseringsarbetet säkerställer att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav. Detta är ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden.

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Skyddsutrustning (13.340) Andningsskydd (13.340.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida i dokumentportalen, SIS Dokument

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen NeB, National eBalloting

Kurser i standardutveckling

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling.

För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Roger Nilsson
Projektledare
roger.nilsson@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se