Standardutveckling · SIS/TK 396

Hörselskydd

Kommittén för hörselskydd är aktiv med att arbeta fram europeiska standarder för personliga hörselskydd som ska användas när ljudexponeringen förväntas vara farlig för örat, inklusive lämpliga testsystem för bestämning av det enskilda skyddets prestanda.   Standarderna utgör en gemensam grund för den obligatoriska CE-märkningen och underlättar en jämförelse av olika skyddsprodukter i fråga om säkerhet, funktion, miljö och kvalitet. Standarderna underlättar därmed både vid tillverkning, inköp och användande av produkterna.

Kommittén är flyttad till ny struktur; som arbetsgrupp under SIS/TK 635

Till kommittésidan >

Syftet med SIS tekniska kommitté (TK) 396 för Hörselskydd är att från svensk sida bevaka och påverka fortsatt utveckling av europastandarder inom området. Att i möjligaste mån medverka till att de standarder som utarbetas överensstämmer med svenska krav på hörselskydd.

Hörselskydd används i en rad sammanhang där det finns risk att drabbas av hörselskador på grund av höga ljudnivåer. Hörselskydd kan också användas vid måttliga ljudnivåer då det är viktigt att kunna säkerställa en bra kommunikation, att exempelvis höra varningssignaler är av stor vikt förutom skyddsaspekten.

De standarder som tas fram är samtliga mandaterade och harmoniseras med den europeiska förordningen  för personlig skyddsutrustning PPE (Personal Protective Equipment) Regulation (EU) 2016/425 som började tillämpas den 21 april 2018. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav.

Kommitténs deltagare får tidig kunskap om framtida marknadskrav och riktlinjer för hörselskydd. Att delta i en standardiseringskommitté är en långsiktig investering i kunskap och konkurrenskraft. SIS kommittéer samlar experter från brukar- och producentsidan, myndigheter och institutioner som tillsammans skriver standarderna. Utöver att vara med och påverka gemensamma riktlinjer knyter deltagarna värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt.

Mer information om kommitténs arbete:

Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Påverka nationellt och internationellt
Ett värdefullt arbete Vill du vara med i kommittén?
Kommentera aktuella remisser Här kan Du kommentera

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på dokumentportalen, SIS Dokument

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen, NeB (National eBalloting)

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Roger Nilsson
Projektledare
roger.nilsson@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se