Tekniska kommittéer inom konsument

I vardagen stöter vi dagligen på konsumentprodukter och tjänster. Det handla om alltifrån leksaker, kläder och möbler till båtar och friluftsliv. När det är en så stor del av våra liv är det självklart viktigt att dessa är säkra för oss som konsumenter, vare sig det gäller barn eller vuxna.

Visa mer/mindre

Inom Europa finns produktsäkerhetsdirektivet, samt en rad produktspecifika direktiv och förordningar som reglerar säkerhets- och andra krav på produkterna.

Standarder kan dels användas för att uppfylla lagkraven och dels också fylla en viktig funktion för tillverkare och importörer genom att underlätta handel mellan länder. Du som företag ska kunna känna dig trygg med att sätta en produkt på marknaden om du använder dig av en standard. Framväxten av e-handel, cirkulär ekonomi och integritetskrav kommer att få ännu större betydelse för standardisering inom konsumentområdet.