Standard Svensk standard · SS-EN 12447

Geotextilier och geotextilliknande produkter - Gallringsmetod för bestämning av härdighet mot hydrolys i vatten

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12447:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12447

Geotextilier och geotextilliknande produkter - Gallringsmetod för bestämning av härdighet mot hydrolys i vatten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard specificerar en gallringsmetod för att bestämma geotextilier och geotextillikande produkters härdighet mot hydrolys genom att exponera provkropparna i vatten vid förhöjda temperaturer. Därefter görs en utvärdering av egenskapsförändringar som härrör från sådan exponering. Standarden har för avsikt att vara till hjälp för att skapa en lägsta acceptansnivå för beständighet. Provningen är användbar för alla geotextilier och geotextillikande produkter som är känsliga mot hydrolys, speciellt polyester och polyamidbaserade material, samt för garn som dessa geotextilier är gjorda av. Armerade material ska provas utan beläggningen och producenter ska försäkra sig om att nedbrytningen av be-läggningen inte kommer att angripa garnerna eller i övrigt ha någon som helst negativ påverkan på nedbrytningen av garnerna. Denna metod är inte avsedd för att bestämma geotextiliers härdighet mot hydrolys under mycket sura eller alkaliska förhållanden. ANMÄRKNING Provningar för att förutsäga livslängd eller för att jämföra produkter av olika polymerer eller av liknande polymerer med olika strukturer kan baseras på samma metod, men med bredare temperaturintervall och tidslängder.

Ämnesområden

Geotextilier (59.080.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12447

Geotextilier och geotextilliknande produkter - Gallringsmetod för bestämning av härdighet mot hydrolys i vatten
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Geotextiles and geotextile-related products - Screening test method for determining the resistance to hydrolysis in water

Artikelnummer: STD-33987

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-30

Antal sidor: 7

Ersätter: SS-ENV 12447

Ersätts av: SS-EN 12447:2021