Standard Svensk standard · SS-EN 1504-10:2004

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 10: Utförande

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1504-10:2017 , SS-EN 1504-10:2017 Korrigeras av: SS-EN 1504-10:2004/AC:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1504-10:2004

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 10: Utförande
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av EN 1504 anger krav på beskaffenheten hos underlaget före och under genomförandet, samtidigt som krav ställs på på konstruktionens stabilitet. Vidare ställs krav på förvaringen, förberedelserna och genomförandet, för produkterna och systemen för skydd och reparation av betongkonstruktioner, tillsammans
med krav på kvalitetsstyrningen, underhållet, arbetsmiljön samt miljöskyddet.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Betongkonstruktioner (91.080.40) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1504-10:2004

Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 10: Utförande
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Products and systems for the protection and repair of concretestructures - Definitions - Requirements - Quality control and evaluation of conformity - Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works

Artikelnummer: STD-44240

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-16

Antal sidor: 60

Finns även på: SS-EN 1504-10:2004

Ersätts av: SS-EN 1504-10:2017 , SS-EN 1504-10:2017