Standard Svensk standard · SS-EN 13859-2:2010

Flexibla tätskikt - Definitioner och karaktäriserande egenskaper - Del 2: Vindskydd för väggar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13859-2:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13859-2:2010

Flexibla tätskikt - Definitioner och karaktäriserande egenskaper - Del 2: Vindskydd för väggar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard specifies the characteristics of flexible sheets for underlays for walls which are to be used in walls behind outside wall coverings in order to avoid penetration of wind and water from outside. It specifies the requirements and test methods and provides for the evaluation of conformity of the products with the requirements of this document.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13859-2:2010

Flexibla tätskikt - Definitioner och karaktäriserande egenskaper - Del 2: Vindskydd för väggar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls

Artikelnummer: STD-74655

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-07-14

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 13859-2:2004+A1:2008

Ersätts av: SS-EN 13859-2:2014