Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 60835-2-2

Radioutrustningar - Mätmetoder för digitala mikrovågssystem - Del 2: Mätningar på radiolänksystem - Sektion 2: Antenner

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument.

Ämnesområden

Sändar- och mottagarutrustning (33.060.20) Radiolänkutrustning och jordstationer för satellitkommunikation (33.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Methods of measurement for equipment used in digital microwave radio transmission systems - Part 2: Measurements on terrestrial radio-relay systems - Section 2: Antenna

Artikelnummer: STD-16109

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-01-13

Antal sidor: 0