Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3582/A1:2007

Cellgummi och cellplast - Utvärdering i laboratorium av horisontella brinnegenskaper hos små provkroppar utsatta för liten låga - Tillägg 1 (ISO 3582:2000/Amd 1:2007)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3582/A1:2007

Cellgummi och cellplast - Utvärdering i laboratorium av horisontella brinnegenskaper hos små provkroppar utsatta för liten låga - Tillägg 1 (ISO 3582:2000/Amd 1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Plast Allmänt (83.080.01) Cellmaterial (83.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3582/A1:2007

Cellgummi och cellplast - Utvärdering i laboratorium av horisontella brinnegenskaper hos små provkroppar utsatta för liten låga - Tillägg 1 (ISO 3582:2000/Amd 1:2007)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Flexible cellular polymeric materials - Laboratory assessment of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame - Amendment 1 (ISO 3582:2000/Amd 1:2007)

Artikelnummer: STD-63128

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-09-13

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 3582