Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 60704-2-4

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Provningsmetod för bestämning av luftburet buller - Del 2-4: Särskilda fordringar på tvättmaskiner och centrifuger

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 60704-2-4
Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Tvättutrustning (97.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-4: Particular requirements for washing machines and spin extractors

Artikelnummer: STD-31777

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-30

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-EN 60704

Ersätts av: SS-EN 60704-2-4