Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-3:2016

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken (ISO 14122-3:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-3:2016

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken (ISO 14122-3:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 14122 anger krav för odrivna trappor, trappstegar och skyddsräcken som utgör en del av en stationär maskin samt för odrivna justerbara delar (t.ex. fällbara eller skjutbara) och rörliga delar i fasta konstruktioner för tillträde.
Anmärkning 1: ”Fasta” konstruktioner för tillträde är konstruktioner som är monterade på ett sådant sätt att de endast kan tas bort med verktyg (t.ex. med skruvar, muttrar och svetsning).
Denna del av ISO 14122 anger minimikrav som också gäller när konstruktioner för tillträde krävs som en del i en byggnad eller anläggning (t.ex. trappor, trappstegar, skyddsräcken) där maskinen är installerad, under förutsättning att konstruktionens huvudsakliga funktion är att ge tillträde till maskinen.
Anmärkning 2: Om inga lokala föreskrifter eller standarder finns kan denna del av ISO 14122 användas för konstruktioner för tillträde som ligger utanför standardens omfattning.
Denna del av ISO 14122 ska användas tillsammans med ISO 14122-1 för att ange de krav som ställs på trappor, trappstegar och skyddsräcken.
ISO 14122-serien är tillämplig i sin helhet för både stationära och mobila maskiner där fasta konstruktioner för tillträde är nödvändiga. Den är inte tillämplig på drivna konstruktioner för tillträde såsom hissar, rulltrappor eller andra enheter som är särskilt utformade för att lyfta personer mellan två nivåer.
Denna del av ISO 14122 är inte tillämplig på maskiner som har tillverkats före standardens utgivningsdatum.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (13.110) Säkerhetsaspekter, skyddsanordningar (14.070)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14122-3:2016

Maskinsäkerhet - Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner - Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken (ISO 14122-3:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskinsäkerhet, SIS/TK 282

Internationell titel: Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2016)

Artikelnummer: STD-80037644

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-06-29

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN ISO 14122-3:2016

Ersätter: SS-EN ISO 14122-3 , SS-EN ISO 14122-3/A1:2010 , SS-EN ISO 14122-3/A1:2010 , SS-EN ISO 14122-3