Standard Svensk standard · SS-EN 12572-3:2017

Artificiella klätterkonstruktioner - Del 3: Säkerhetskrav och provningsmetoder för klättring

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12572-3:2017

Artificiella klätterkonstruktioner - Del 3: Säkerhetskrav och provningsmetoder för klättring
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the safety requirements and test methods for climbing holds. This European Standard is applicable to climbing holds, which are used for the natural progression of the climber, i.e. without the use of artificial means (e.g. ice axes, crampons, hooks, nuts) on artificial climbing structures (ACS) and bouldering walls. Climbing holds are designed to be mounted on the ACS with bolts, screws, etc. Climbing holds include large volumes or features that are designed for use without additional climbing holds being attached to them. The main fixation points for climbing holds forms part of the existing layout of the ACS and are considered in EN 12572-1 and EN 12572-2. This European Standard is not applicable to ice climbing, dry tooling and playground equipment.

Ämnesområden

Anordningar för sport (97.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12572-3:2017

Artificiella klätterkonstruktioner - Del 3: Säkerhetskrav och provningsmetoder för klättring
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Personlig fallskyddsutrustning, SIS/TK 403

Internationell titel: Artificial climbing structures - Part 3: Safety requirements and test methods for climbing holds

Artikelnummer: STD-8024613

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-23

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12572-3:2008