Standard Svensk standard · SS-ISO 21500:2012

Vägledning för projektledning - Begrepp och processer (ISO 21500:2012, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 21500:2022 , SS-ISO 21502:2023 , SS-ISO 21502:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21500:2012

Vägledning för projektledning - Begrepp och processer (ISO 21500:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard erbjuder vägledning inom projektledning och kan användas av alla organisationstyper, inklusive offentliga, privata organisationer och föreningar. Den gäller för alla typer av projekt oavsett komplexitet, storlek eller varaktighet.

Standarden ger en övergripande beskrivning av begrepp och processer som anses bilda god praxis inom projektledning. Projekt genomförs ofta i ett större sammanhang som en del av program- och projektportföljer, men denna standard ger ingen detaljerad vägledning för hur program- och projektportföljer ska hanteras. Beskrivningar av ämnen som rör ledningsfrågor i allmänhet behandlas här endast inom ramen för projektledning. 

Omfattning
Denna standard erbjuder vägledning inom projektledning och kan användas av alla organisationstyper, inklusive offentliga, privata organisationer och föreningar. Den gäller för alla typer av projekt oavsett komplexitet, storlek eller varaktighet.

Standarden ger en övergripande beskrivning av begrepp och processer som anses bilda god praxis inom projektledning. Projekt genomförs ofta i ett större sammanhang som en del av program- och projektportföljer, men denna standard ger ingen detaljerad vägledning för hur program- och projektportföljer ska hanteras. Beskrivningar av ämnen som rör ledningsfrågor i allmänhet behandlas här endast inom ramen för projektledning.

Ämnesområden

Tjänster allmänt (03.080.01) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Forskning och utveckling (03.100.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21500:2012

Vägledning för projektledning - Begrepp och processer (ISO 21500:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Projekt, program och portfölj, SIS/TK 510

Internationell titel: Guidance on project management (ISO 21500:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-87521

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-09-21

Antal sidor: 88

Ersätts av: SS-ISO 21500:2022 , SS-ISO 21502:2023 , SS-ISO 21502:2023