Standard Svensk standard · SS-EN 16258:2012

Metoder för beräkning och rapportering av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn (gods- och passagerartransporter)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14083:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16258:2012

Metoder för beräkning och rapportering av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn (gods- och passagerartransporter)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard establishes a common methodology for the calculation and declaration of energy consumption and greenhouse gas (GHG) emissions related to any transport service (of freight, passengers or both).
It specifies general principles, definitions, system boundaries, calculation methods, apportionment rules (allocation) and data recommendations, with the objective to promote standardised, accurate, credible and verifiable declarations, regarding energy consumption and GHG emissions related to any transport service quantified. It also includes examples on the application of the principles.
Potential users of this standard are any person or organisation who needs to refer to a standardised methodology when communicating the results of the quantification of energy consumption and GHG emissions related to a transport service, especially:
- transport service operators (freight or passengers carriers);
- transport service organisers (carriers subcontracting transport operations, freight forwarders and travel agencies);
- transport service users (shippers and passengers).

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30) Transport allmänt (03.220.01) Lagring (55.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16258:2012

Metoder för beräkning och rapportering av energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn (gods- och passagerartransporter)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport services (freight and passengers)

Artikelnummer: STD-88153

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-24

Antal sidor: 76

Ersätts av: SS-EN ISO 14083:2023