Standard Svensk standard · SS-EN 16114:2011

Managementkonsulttjänster

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 20700:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16114:2011

Managementkonsulttjänster
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europeiska standard ger vägledning för ett effektivt tillhandahållande av managementkonsulttjänster.
Den kan användas av alla typer av managementkonsultföretag: offentliga och privata bolag, statliga organi-sationer och myndigheter, icke vinstdrivande organisationer och interna konsultföretag, oberoende av ägan-deform, struktur, storlek eller inriktning.
Denna europeiska standard gäller alla typer av uppdrag och kunder. Den medför inte några förpliktelser för kunden.
Denna europeiska standard ger rekommendationer för tillhandahållande av managementkonsulttjänster rörande bland annat:
- juridiska och etiska frågor (se avsnitt 4);
- styrning, kommunikation och utvärdering (se avsnitt 4);
- kundrelationer (se avsnitt 4);
- anbud och avtal (se avsnitt 5);
- planering och genomförande (se avsnitt 6);
- slutförande av uppdrag (se avsnitt 7).
Denna europeiska standard är oberoende av andra normativa och reglerande dokument som exempelvis:
- tjänster för småföretag (se CEN/TS 99001);
- kvalitetsledningssystem (se SS-EN ISO 9001:2008);
- offentlig upphandling (se Direktivet om offentlig upphandling 2004/18/EG).
Denna europeiska standard påtvingar eller påverkar inte några kontraktsåtaganden eller immateriella rättig-heter. Den kräver inte eller medför inte heller ett behov av certifiering från tredje part. Den är inte avsedd för certifiering eller för användning vid skapande av regelverk eller avtal på annat sätt än som vägledning. Den är inte heller avsedd att användas som grund för privat eller organisatorisk kvalificering.
Erbjudanden eller påståenden om att certifieras mot denna europeiska standard är en feltolkning av dess avsikt och syfte och felaktig användning av densamma. Då denna europeiska standard inte innehåller några krav, vore en sådan certifiering inte ett bevis på överensstämmelse med denna standard.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Övrigt företagsorg. (03.100.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16114:2011

Managementkonsulttjänster
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Management consultancy services

Artikelnummer: STD-85788

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-10-10

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 16114:2011

Ersätts av: SS-EN ISO 20700:2018