Standard Svensk standard · SS-ISO 10467:2004/Amd 1:2012

Plaströrsystem för avlopp och dränering, trycksatta och icke trycksatta - Glasfiberarmerad plast (GRP) baserad på polyesterpolymer (UP) - Tillägg 1 (ISO 10467:2004/Amd 1:2012, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 10467:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10467:2004/Amd 1:2012

Plaströrsystem för avlopp och dränering, trycksatta och icke trycksatta - Glasfiberarmerad plast (GRP) baserad på polyesterpolymer (UP) - Tillägg 1 (ISO 10467:2004/Amd 1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the properties of piping system components made from glass-reinforced

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Plaströr och plaströrskomponenter ej avsedda för vätska (83.140.30) Avloppsinstallationer (91.140.80) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10467:2004/Amd 1:2012

Plaströrsystem för avlopp och dränering, trycksatta och icke trycksatta - Glasfiberarmerad plast (GRP) baserad på polyesterpolymer (UP) - Tillägg 1 (ISO 10467:2004/Amd 1:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plaströrssystem, SIS/TK 156/AG 02

Internationell titel: Plastics piping systems for pressure and non-pressure drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester (UP) resin - Amendment 1 (ISO 10467:2004/Amd 1:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-85787

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-03-13

Antal sidor: 16

Tillägg till: SS-ISO 10467:2004

Ersätts av: SS-ISO 10467:2018