Standard Svensk standard · SS-EN 1636-6

Plaströrsystem för självfallsledningar - Glasfiberarmerad termoplast (GRP) baserad på polyesterpolymer (UP) - Del 6: Installation

Status: Upphävd

· Ersätts av: SIS-CEN/TS 14578:2003
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1636-6

Plaströrsystem för självfallsledningar - Glasfiberarmerad termoplast (GRP) baserad på polyesterpolymer (UP) - Del 6: Installation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1636-6

Plaströrsystem för självfallsledningar - Glasfiberarmerad termoplast (GRP) baserad på polyesterpolymer (UP) - Del 6: Installation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Plastics piping systems for non-pressure drainageand sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Part 6: Practices for installation

Artikelnummer: STD-21301

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-09-26

Antal sidor: 12

Ersätts av: SIS-CEN/TS 14578:2003