Standard Svensk standard · SS-EN 656

Gaseldade värmepannor - Typ B pannor med effekt över 70 kW men ej överstigande 300 kW

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 656/A1:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 656

Gaseldade värmepannor - Typ B pannor med effekt över 70 kW men ej överstigande 300 kW
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 722 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 722 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 355,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Centralvärme (91.140.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 656

Gaseldade värmepannor - Typ B pannor med effekt över 70 kW men ej överstigande 300 kW
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 722 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 722 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 355,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Gas-fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 70 kW but not exceeding 300 kW

Artikelnummer: STD-27826

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-04-28

Antal sidor: 118