Standard Svensk standard · SS-EN 50053-1

Fordringar på val, installation och användning av elektrostatisk sprututrustning för brandfarliga vätskor eller brännbara ämnen - Del 1. Handhållen elektrostatisk färgsprutpistol med en energibegränsning till 0,24 mJ samt dess tillhörande utrustning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50053-1

Fordringar på val, installation och användning av elektrostatisk sprututrustning för brandfarliga vätskor eller brännbara ämnen - Del 1. Handhållen elektrostatisk färgsprutpistol med en energibegränsning till 0,24 mJ samt dess tillhörande utrustning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Elutrustning för explosionsfarliga miljöer (29.260.20) Målningsutrustning (87.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50053-1

Fordringar på val, installation och användning av elektrostatisk sprututrustning för brandfarliga vätskor eller brännbara ämnen - Del 1. Handhållen elektrostatisk färgsprutpistol med en energibegränsning till 0,24 mJ samt dess tillhörande utrustning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Requirements for the selection, installation and use of electrostatic spraying equipment for flammable materials - Part 1. Hand-held electrostatic paint spray guns with an energy limit of 0,24 mJ and their associated apparatus

Artikelnummer: STD-9145

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-09-12

Antal sidor: 7