Standard Svensk standard · SS 4370151

Elinstallationer i byggnader - Införing av el- och telekablar i byggnader

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 4370102
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4370151

Elinstallationer i byggnader - Införing av el- och telekablar i byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard gäller serviser för el-, tele- och kabel-TV-installationer. Den kan även tillämpas på andra kablar som tas in i byggnad. Standarden avser byggnader huvudsakligen avsedda för bostadsändamål men är även tillämplig för andra byggnader, t ex kontors-, butiks- och småindustrilokaler.

Ämnesområden

Elinstallatörer El (29.021) Elinstallationer (91.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4370151

Elinstallationer i byggnader - Införing av el- och telekablar i byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 96 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 96 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Electrical installations in buildings - Arranging the intake of electric power and telecommunication cables

Artikelnummer: STD-8674

Utgåva: 2

Fastställd: 1989-12-06

Antal sidor: 8

Ersätter: SEN 370151

Ersätts av: SS 4370102