Standard Svensk standard · SS 4211006

Oisolerade ledare av aluminium - Strömbelastningsförmåga vid kontinuerlig drift

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4211006

Oisolerade ledare av aluminium - Strömbelastningsförmåga vid kontinuerlig drift
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger riktlinjer för bedömning av strömbelastningsförmåga vid kontinuerlig drift hos omålade och målade rektangulära och cirkulära, oisolerade ledare av aluminium omgivna av luft och utan forcerad kylning. Vid avvikelser från denna i denna standard angivna förutsättningar måste hänsyn tas till rådande förhållanden. Vid mera komplicerade förhållanden måste kontroll av temperaturstegring ske genom provning. Med i standarden angivna förutsättningar kan strömbelastningsförmåga och högsta ledartemperatur beräknas vid känd lufttemperatur kring ledaren. Standardens beräkningsunderlag kan dock inte användas generellt. Beräkningsunderlaget är idealiserat i förhållande till i praktiken förekommande anläggningsutföranden. Det kan därför inte direkt tillämpas för t. ex ledare i kapslingar. Denna standard gäller inte ledare i fabrikstillverkade kopplingsutrustningar, som utförts enligt för dem gällande normer.

Ämnesområden

Linor (29.060.10) Kopplingsutrustningar och elkopplare för lågspänning (29.130.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 4211006

Oisolerade ledare av aluminium - Strömbelastningsförmåga vid kontinuerlig drift
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Bare conductors of aluminium - Current carrying capacity in continuous duty

Artikelnummer: STD-7530

Utgåva: 1

Fastställd: 1983-06-25

Antal sidor: 16