Standard Svensk standard · SS-EN 1793-2

Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Produktegenskaper för dämpning av luftburet buller

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1793-2:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1793-2

Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Produktegenskaper för dämpning av luftburet buller
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1793-2

Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Produktegenskaper för dämpning av luftburet buller
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road traffic noise reducing devices - Test methodfor determining the acoustic performance - Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation

Artikelnummer: STD-21473

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-10-31

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN 1793-2:2012