Standard Svensk standard · SS-EN 1793-1

Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 1: Produktegenskaper för ljudabsorption

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1793-1:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1793-1

Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 1: Produktegenskaper för ljudabsorption
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver laboratoriemetoden för att mäta ljudabsorption hos platta bullerskärmar eller platta inklädningar av stödmurar eller tunnlar. Den omfattar utvärdering av ljudabsorberande produktegenskaper hos bullerskydd, som på ett rimligt sätt kan monteras i provningsrum enligt EN 20354.
Provningsmetoden i EN 20354, till vilken det refereras i denna standard, är endast tillämplig för plana absorbatorer och utesluter framförallt anordningar som fungerar som svagt dämpade resonatorer. Vissa bullerskydd avviker betydligt från dessa krav och i dessa fall måste resultaten tolkas med försiktighet.

Ämnesområden

Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1793-1

Vägutrustning - Bullerskydd - Provningsmetod för bestämning av akustiska egenskaper - Del 1: Produktegenskaper för ljudabsorption
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption

Artikelnummer: STD-21472

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-10-31

Antal sidor: 17

Ersätts av: SS-EN 1793-1:2012