Nyhet · 2024-07-08

Projektledare sökes för standardiseringsuppdrag inom Tillgänglighetsdirektivet

De europeiska standardiseringsorganisationerna CEN/CENELEC publicerar nu en så kallad ”Call for tender” för tre projektledare inom området Design for all. SIS välkomnar relevanta experter att skicka in en ansökan.

Tillgänglighetsdirektivet är en central del av EUs strävan att skapa en inkluderande marknad där alla medborgare, oavsett förmåga, har lika tillgång till produkter och tjänster. SIS, Svenska Institutet för Standarder har ansvaret för sekretariatet CEN/CLC JTC 12 Design for all. Genom att leda sekretariatet spelar Sverige en nyckelroll i att samordna och driva fram utvecklingen av dessa viktiga standarder.
De europeiska standardiseringsorganisationerna CEN/CENELEC publicerar nu en så kallad ”Call for tender” för tre projektledare inom området Design for all. SIS välkomnar relevanta experter att skicka in en ansökan.
För ytterligare information och detaljer om uppdraget och hur du kan ansöka, vänligen besök Open call for tender in the field of Design for All - CEN-CENELEC (cencenelec.eu)

Mer information om Tillgänglighetsdirektivet hittar du här