Standard Swedish standard · SS 32207:2022

Construction documents - Layout and content of title blocks

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 32207:2022

Construction documents - Layout and content of title blocks
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger krav och rekommendationer för utformning av och innehåll i namnrutor
för ritningar och andra dokument vilka ingår i teknisk dokumentation av hus och anläggningar.
Järnvägsanläggningar omfattas inte, eftersom SS-EN 15016-1 gäller för detta område.

Subjects

General (01.100.01) Construction drawings (01.100.30) (92.100.20) SIS Bygghandlingar (98.060)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 32207:2022

Construction documents - Layout and content of title blocks
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Samhäll

International title:

Article no: STD-80038046

Edition: 1

Approved: 9/22/2022

No of pages: 20