Standard Swedish standard · SS-EN 12675

Traffic signal controllers - Functional safety requirements

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 12675:2017
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12675

Traffic signal controllers - Functional safety requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard anger funktionella säkerhetskrav för utrustning som används för reglering av trafik med trafiksignal. Den är tillämpbar för såväl permanent som tillfälligt installerad utrustning för reglering av trafik med trafiksignal, men omfattar inte mobil trafikregleringsutrustning. Styrapparat för reglering av trafik med trafiksignal, enligt definition i denna standard, krävs för att styra konflikterande trafik på ett säkert sätt, både för fordon och fotgängare i t.ex. signalreglerade korsningar, signalreglerade övergångställen för fotgängare, s.k. skyttelsignaler, signaler för kollektivtrafik.
Den elektriska säkerheten och tillkommande trafiksäkerhetskrav, gränssnitt mot extern utrustning och provningsmetod för att verifiera överensstämmelse med denna Europastandard återfinns i HD 638.
Svensk ANM.: Dessa krav finns även införda i SS 481 05 10 ANM. Nationella krav kan ange speciella villkor för kollektivtrafik och för andra signaler som inte omfattas av denna Europastandard.

Subjects

Road equipment and installations (93.080.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12675

Traffic signal controllers - Functional safety requirements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-41233

Edition: 1

Approved: 10/6/2000

No of pages: 18

Also available in: SS-EN 12675

Replaced by: SS-EN 12675:2017