Standard Validation, only publication · SS-EN 3759

Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, threaded to head, in heat and corrosion resisting steel,passivated - Classification: 1100 MPa (at ambienttemperature)/425 degrees Celsius

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

General (49.030.01)