Standard Validation, only publication · SS-EN 3304

Aerospace series - Screws, 100 degrees countersunk reduced head, offset cruciform recess, close tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated - Classification: 1100 MPa (at ambient temperature)/315 degrees Celsius

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

General (49.030.01)