Standard Validation, only publication · SS-EN 2334

Aerospace series - Chromic-sulphuric acid pickle of aluminium and aluminium alloys

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Coatings and related processes used in aerospace industry (49.040)


Product information

Language: English

Written by: SMS

International title:

Article no: STD-21313

Edition: 1

Approved: 9/26/1997

No of pages: 0