Standard Validation, only publication · SS-EN 2591-309

Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 309: Dry heat

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice, för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Subjects

Aerospace electric equipment and systems (49.060)