Handbok

CFA, Anvisningar för cisternfundament 2012 (E-bok)

Köp

Pris: 585 SEK
standard ikon pdf

PDF

Cisternfundamentets uppgift är att bära cisternen och dess innehåll utan att riskera skador på cisternen eller den omgivande miljön. Anvisningarna beskriver tekniska lösningar som är avsedda att ge den säkerhetsnivå som fordras för fundament i Arbetsmiljöverkets, Boverkets, Naturvårdsverkets och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om trycksatta anordningar respektive öppna cisterner för vätskor. De ger exempel på åtgärder för att förhindra skadliga sättningar och råd som avser dränering samt exempel på konstruktionsdetaljer för cisternfundament. Dessa anvisningar gäller fundament för stående, cylindriska cisterner, med helt understödd botten, avsedda för förvaring av vätskor. Den här boken vänder sig till beställare, tillverkare, ägare och kontrollorgan av och för cisterner.

Ämnesområden

Stationära behållare och tankar (23.020.10)


Köp

Handbok

CFA, Anvisningar för cisternfundament 2012 (E-bok)
Pris: 585 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Cisterner och processkärl, SIS/TK 295

Artikelnummer: BCK-80007696

Beteckning: SIS HB 342 E-bok

Utgåva: 1

Utgiven: 2013-07-19

Antal sidor: 50

Förlag: Svenska institutet för standarder